Voor wie?

Grip 4-18 is een fysiotherapie- en ergotherapiepraktijk voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar met onverklaarde lichamelijke klachten.

Deze lichamelijke of functionele klachten bestaan al minstens 3 maanden. Dit kunnen bijvoorbeeld gewrichtsklachten, hoofdpijn, maag-darmklachten en/of vermoeidheidsklachten zijn. Onderzoek door medisch specialisten heeft geen verklaring kunnen geven voor de klachten.

Door de lichamelijke klachten kunnen de kinderen en jongeren niet het leven leiden zoals ze dat willen. De lichamelijke klachten belemmeren de kinderen en jongeren om de dagelijkse activiteiten goed uit te voeren of maken het hen zelfs onmogelijk om bepaalde (dagelijkse) taken nog uit te voeren. Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten zoals huiswerk maken, (volledig) naar school gaan, verplaatsen met de fiets, sporten of uitgaan.

◄ Terug naar home

“Weer grip krijgen op de leuke dingen in je leven,
ondanks je lichamelijke klachten.”