Onze expertise

Grip 4-18 is een fysio- en ergotherapiepraktijk, gespecialiseerd in het behandelen van jongeren met functionele klachten.

Wij hebben jarenlange ervaring in het behandelen van kinderen en jongeren met langdurige lichamelijke klachten. Ons team heeft diverse cursussen en opleidingen gevolgd om onze kennis betreffende het behandelen van kinderen en jongeren met dergelijke klachten uit te breiden.

Wij hebben veel kennis van onderstaande therapievormen, die de basis vormen voor het begeleiden van kinderen en jongeren met langdurige lichamelijke klachten. Uiteraard volgen wij ook de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Uitleg
Het hebben van langdurige klachten is anders dan het hebben van een acute klacht. Een acute klacht gaat snel over en heeft geen blijvende invloed op allerlei dingen in je leven. Bij chronische klachten is dat heel anders. Wij geven je inzicht in hoe dingen in je lichaam veranderd zijn, hoe langdurige pijn werkt en wat voor invloed langdurige klachten hebben op alle aspecten van je leven. Het is voor jongeren met langdurige lichamelijke klachten belangrijk om anders te leren denken over klachten.

Graded activity en graded exposure
Als je langdurige klachten hebt is het belangrijk om op de goede manier je activiteiten weer op te bouwen. Wij hebben hier veel kennis over en kunnen samen met jou de dingen die je weer wil gaan doen op een goede en verantwoorde manier gaan opbouwen.

Mindfulness/ontspanning
In deze tijd is er steeds meer aandacht voor het toepassen van ontspannings- en mindfulnesstechnieken. Het leven wordt steeds drukker, er zijn steeds meer prikkels te verwerken en er is steeds meer druk om te presteren. Kinderen en jongeren met lichamelijke klachten hebben baat bij het leren zichzelf rust te geven en te ontspannen. Wij kunnen helpen dit toe te leren passen.

Acceptance en commitment methode
Binnen de behandeling maken we gebruik van inzichten uit deze methode. Binnen deze methode is er onder andere aandacht voor het loslaten van negatieve gedachten en het richten van energie op voor jou betekenisvolle activiteiten.

Cognitieve gedragstherapie
We hanteren soms ook technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Hierdoor kan je leren om je gedrag te veranderen en een andere invulling aan je leven te geven.

Activiteitenweger
We maken ten slotte ook gebruik van de activiteitenweger. Hiermee krijg je inzicht in het hanteren van belastbaarheid. Hoe zijn je activiteiten over de dag en de week verdeeld? Zijn je dagen onevenwichtig qua belasting? Je krijgt inzicht in welke en hoeveel activiteiten je kan doen zonder jezelf over- of onder te belasten. Eveneens is het een middel om vertrouwen in je eigen kunnen te krijgen en controle over je dagindeling te houden.

◄ Terug naar team

“ALS IK HET EVEN NIET MEER WEET,
DOE IK ALTIJD EEN STAPJE VOORUIT.”