“ik heb altijd gedacht dat mijn beperkingen
mijn grenzen waren.”