Behandelingen

De behandeling is gericht op het weer grip krijgen op je lijf en weer grip krijgen op het uitvoeren van je dagelijkse activiteiten.

De behandeling van GRIP 4-18 is niet gericht op het verder onderzoek doen naar de oorzaak van de klachten. We nemen de lichamelijke klachten als een gegeven.

Een fysiotherapeut en een ergotherapeut gaan samen met je aan de slag. De behandeling is onder meer gericht op het leren om activiteiten beter te plannen, waarbij vooral belastbaarheid en ontspanning een belangrijke rol spelen. Je zal beter je grenzen leren aanvoelen en aangeven. Daarnaast leer je ook keuzes te maken om in balans te komen en blijven. Gedurende de behandeling krijg je steeds meer inzicht in je eigen handelen, in hoe activiteiten opgebouwd kunnen worden, in hoe energie beter verdeeld kan worden en in hoe ontspanning kan worden toegepast. De behandeling zal eveneens gericht zijn op het weer kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Hiervoor kan het nodig zijn dat er aan de conditie en spierkracht gewerkt gaat worden. Het daadwerkelijk opbouwen van het aantal activiteiten en de duur van de activiteiten zijn eveneens een onderdeel van de behandeling. Vind je het moeilijk om te ontspannen, dan kan het aanleren van ontspanningsoefeningen eveneens een behandeldoel zijn.

Kortom, de fysiotherapeut en ergotherapeut sluiten met de behandeling aan bij wat jij op lichamelijk en op gedragsniveau nodig hebt om je praktische doelen te behalen. Je lichamelijke klachten zullen steeds minder de invulling van de dag gaan bepalen, je aandacht zal steeds meer naar de uitvoering van de dagelijkse activiteiten gaan, hierdoor zal je de klachten minder gaan waarnemen. Je adviseren in hoe het bereikte vastgehouden kan worden is uiteraard ook een onderdeel van de behandeling. Indien er nog andere disciplines nodig zijn voor het slagen van de behandeling kunnen wij doorverwijzen.

◄ Terug naar behandelingen

“ik heb altijd gedacht dat mijn beperkingen
mijn grenzen waren.”